Handves van Fundamentele Regte van die Europese Unie

Die Handves van Fundamentele Regte van die Europese Unie (CFR) verskans sekere politieke, sosiale en ekonomiese regte vir burgers en inwoners van die Europese Unie (EU) in die EU-wetgewing. Dit is deur die Europese Konvensie opgestel en op 7 Desember 2000 plegtig deur die Europese Parlement, die Raad van Ministers en die Europese Kommissie afgekondig. Die destydse regstatus daarvan was egter onseker en dit het nie volle regswerking gehad[1] tot die inwerkingtreding van die Verdrag van Lissabon op 1 Desember 2009.

Kragtens die Handves moet die EU konsekwent met die Handves optree en wetgewing maak en die EU se howe sal wetgewing wat deur die EU se instellings aanvaar is wat dit oortree, vernietig. Die Handves is van toepassing op die instellings van die Europese Unie en sy lidlande wanneer die Europese Unie-wetgewing geïmplementeer word.

0コメント

  • 1000 / 1000